HVAD KAN VI
JORDARBEJDE KLOAKARBEJDE BELÆGNINGSARBEJDE/GRØNT ARBEJDE
NEDGRAVNING AF JORDVARMESLANGER Forsikringsskader Private: Stier, terrasser, indkørsler og trapper
UDGRAVNING TIL NYBYGGERI FOR PRIVATE Nedsivningsanlæg Erhverv: P-pladser, trapper og stier
UDGRAVNING TIL NYBYGGERI FOR ERHVERV Kloark ved nybyggeri og renovering Montering af granitprodukter
Opbygning af sandpuder Regnvandsfaskiner Græssåning
Udgravning af søer og vandhuller Omfangsdræn Plantning af træer, buske og hække
Jordflytning Markdræn Sætning af kantsten
Jordvolde    

 

Støbearbejde MILJØ  
Tilbygninger Knusning af beton- tegl og asfalt  
Sommerhuse SoRtering af jord-beton og tegl  
Paracelhuse Nedbrydningsarbejde  
Plansiloer for landbruget Rydning og rensning af forurenede grunde  
  Naturgenopretning, søer og vandløb